Ice

Ice, ǧlid.

Ice cream, mtellǧa (mtellǧat).

Ice cream cone, kuṛni (kuṛniyat).

Ice cube, glaṣu (glaṣuwat).

Shaved ice, ǧlid mkerreṭ.


Examples (ice):

Canada is the motherland of ice hockey. - F l-Kanada lli xtarɛu l-huki taɛ l-ǧlid.

Do you want more ice? - Ḥebbit nzid-lek cwiyya ǧlid?

Farid watched the skaters glide across the ice. - Farid kan yetfeṛṛeǧ f n-nas yetzellǧu f l-ǧlid.

"He probably wants to eat some shaved ice," he said. - Bla cekk, ḥebb yakul cwiyya ǧlid mkerreṭ.

Her cheeks were as cold as ice. - Ḥnak-ha kanu bardin ki l-ǧlid.

Ice turns back into water when it melts. - L-ǧlid iɛawed iwelli ma ki idub.

Low temperatures turn water into ice. - L-berd iṛeǧǧeɛ l-ma ǧlid.

The ice caps are melting. - Haduk ṭ-ṭebqat taɛ l-ǧlid ṛa-hum idubu.

The ice has melted in the sun. - Hadak l-ǧlid dab f c-cems.

The ice is thick enough to walk on. - L-xcana taɛ hadak l-ǧlid tekfi bac yemci ɛli-h l-bnadem.

The ice of southern Argentina is suffering from the effects of climate change. - L-ǧlid taɛ l-ǧnub taɛ l-Aṛjuntin ṛa-hu nḍerr men t-tebdal taɛ l-klima.

The only flavor of ice cream that Farid eats is vanilla. - D-duq l-wḥid taɛ l-mtellǧat lli iḥebbu Farid huwa l-vani.

Where is the person that wants to eat shaved ice? - Ckun lli ḥebb yakul ǧlid mkerreṭ?


Examples (ice cream):

Are you ready for some ice cream? - Ṛa-ki ḥabba cwiyya mtellǧat?

Do you like caramel-flavored ice cream? - Tḥebb l-mtellǧat b-l-benna taɛ l-kaṛamal?

Farid, would you buy me some soft ice cream? - Farid, maɛlic tecri-li mtellǧa taɛ l-macina?

He enjoys eating ice cream. - Iḥebb yakul l-mtellǧat.

I got her an ice cream so that she wouldn't get depressed. - Crit-lha mtellǧa bac ma iṭiḥ-lha-c l-muṛal.

I like chocolate ice cream! - Nḥebb l-mtellǧat taɛ c-cikula!

I thought we could all go out for some ice cream. - Qult belli nexxerǧu geɛ naklu cwiyya mtellǧat.

I've got to stop eating such sweet ice cream. - Lazem nḥebbes l-mtellǧat l-ḥlewwin kima hadu.

I want an ice cream. - Ḥebbit mtellǧa.

I was hungry but there was no fruit or ice cream for me. - Kunt ǧiɛan beṣṣeḥ ma ṣeḥḥet-li l-fakya wala l-mtellǧat.

I wonder where the ice cream is. Do you think Farid could've eaten it all? - Yadṛa win ṛa-hum haduk l-mtellǧat. Fi miz-k, Farid huwa lli ikun kla-hum?

Let's eat the ice cream now before it melts. - Ayya naklu l-mtellǧat duṛk hadu qbel ma idubu.

Let's stop for ice cream. - Ayya neḥḥebsu necriw cwiyya mtellǧat.

On my fourteenth birthday, I ate ice cream cake. - F ɛid l-milad taɛ-i lli qfelt fi-h ṛbeɛṭac n-sna, klit gaṭu taɛ l-mtellǧat.

Perhaps the three most popular ice cream flavors are vanilla, chocolate and strawberry. - Bla cekk, d-dwaq l-mechuṛin gaɛ taɛ l-mtellǧat huma l-vani, c-cikula u l-friz.

She treated each of us to an ice cream. - Zehhat kul waḥed fi-na b mtellǧa.

The dripping ice cream dirtied his pants. - Hadik l-mtellǧa lli kanet teqṭer wessxet-lu serwal-u.

The heat is making me crave for an ice cream. - S-sxana hadi cehhat-ni f l-mtellǧat.

The kids want some ice cream. - D-drari ḥebbu cwiyya mtellǧat.

The vast majority of children love ice cream. - N-neṣṣ l-kbir f d-drari iḥebbu l-mtellǧat.

You shouldn't eat so much ice cream. - Ma lazem-c tketteṛ men l-mtellǧat hakda.


Copyright © 2017 by Omar Mouffok (Algeria).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License